Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : वीर पुर्खा


(२) चन्द्रसूर्य ध्यजामा कस्तो गौरव अङ्कित छ ?

Ans : नेपाल राष्ट्रिय निर्माण गर्ने बिर्को खाली हरुले आफ्नो रगत बगाएका थिए भन्ने गौरव गाथा चन्द्रसूर्य ध्यजामा अङ्कित छ।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्: (क) ‘गाउँको माया’ गाउँको माया कथामा कस्तो समाजको चित्रण गरिएको छ?
2.)गाउँको माया कथाका आधारमा दिइएका पात्रको चरित्रचित्रण गर्नुहोस्
3.)दिइएको गघांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्: (क) निबन्धकारको मतका आधारमा अनाथालय भएको र नभएको समाजको अन्तर बताउनुहोस्।
4.)हामी अनाथ गरिब र बिरामीलाई के कसरी सहयोग गर्न सक्छौं?
5.)अनाथालयप्रति तपाईंको धारणा कस्तो छ?
6.)सामाजमा बिगार्नेभन्दा सपार्ने धेरै छन्‘ भन्नुको तात्पर्य के हो?
7.)उस्तै अर्थ आउने शब्दहरूको जोडा मिलाउनुहोस्:
8.)दिइएका अर्थ मिल्ने पदावलीहरु पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:
9.)शब्दकोष हेरेर दिइएका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्:
10.)दिइएका शब्दलाई वाक्यमा परयोग गर्नुहोस्: