Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : गाउँको माया


दिइएको गघांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्: (क) निबन्धकारको मतका आधारमा अनाथालय भएको र नभएको समाजको अन्तर बताउनुहोस्।

Ans : निबन्धकारको मतमा अनाथालय भएको समाजमा विसङ्गति कुकृत्य बढेको हुन्छ भन्ने अनाथालय नभएको समाजमा विसङ्गति र कुकृत्य हुँदैनन् ।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, वर्ग, रङ भूगोल, जाति, धर्मका आधारमा हुने भेद विकृति हुन्।
2.)समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्: (क) नेपालमा विधमान संस्कृतिका सबल र दुर्बल पक्षको चर्चा गर्नुहोस्।
3.)“संस्कृतिक रुपमा न्यायपूर्ण समाजले मात्र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्छ।” विवेचना गर्नुहोस्।
4.)संस्कृतिभित्र के के लुकेका हुन्छन् ?
5.)बहुजातीय मुलुकका के-कस्ता विशेषता हुन्छन् ?
6.) ‘संस्कृति मधुरस हो, सभ्यता धार हो, भन्नाको तात्पर्य के हो ?
7.)‘पृथक्ता‘ र ‘अभ्यागत‘ को अर्थ लेख्नुहोस्।
8.)दिइएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्:
9.)दिइएका शब्द प्रयोगगरी वाक्य बनाउनुहोस:
10.)दिइएका शब्दहरु प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस्: