Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : Account


Write the meaning of bank cash book.

Ans : Bank Cash Book is a multi-column cash book. It records all cash receipts and payments of government offices made through cheque. It is prepared under AGF No. 209. It has 18 columns. It helps to minimize errors and frauds.
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)दिइएको कवितांशको व्याख्या गर्नुहोस्: गरुडको झैं वेग तिम्रो कुन आकाशले बांध्ने सक्यो पौरखले रच्यौ नेपाल। पहाड तराई जुट्न सकियो।
2.)दिइएका बुंदाका आधारमा विर पुर्खा कविताको समीक्षात्मक टिप्पणी गर्नुहोस्: (१) पुर्खाको विजय यात्रालाई पहाड र खोलले छेक्न तथा आंधीले रोक्न नसकेको (२) आकाशमा स्वच्छन्द उड्ने गरूडको जस्तो वेग (३) पौरखी पुर्खाले तराई पहाड र हिमाललाई जोडेर नेपाल बनाएका (४)
3.)दिइएको अनुच्छेद पढी मुख्य मुख्य बुंदाहरु टिप्नुहोस्:
4.)दिएका शव्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस्:
5.)दिइएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:
6.) दिइएका शब्दहरूकाे अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्:
7.)दिइएका टुक्काहरुको प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् : बिंडो थाम्नु, पाखुरा बजार्नु, लाजले पानी हुनु , वशमा पार्नु , हातेमालो गर्नु
8.)गाउँको माया‌ कथा पढि दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्: क. यस कथामा कति ओटा अनुच्छेद छन्?
9.)ख. सातौं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन्?
10.)ग. कृष्णको प्रवेश कुन अनुच्छेदमा भएको छ?