Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : वीर पुर्खा


दिइएको अनुच्छेद पढी मुख्य मुख्य बुंदाहरु टिप्नुहोस्:

Ans : मुख्य बुंदाहरु इतिहासकारले सत्य घटनालाई रोचक बनाउन काल्पनिक कुरालाई नै छोड्नु, मानिसलाई मनोरञ्जन दिलाउने साधनको रूपमा पहिले इतिहासलाई साहित्यको एक अङ्ग मान्नु, इसापुर्व पांचौं शताब्दीतिर केही चिन्तकहरु इतिहासलाई तथ्यपूर्ण बनाउन प्रयत्नशील हुनु, प्रथम इतिहासकार हेरोडोटसले इतिहासलाई कथा र दन्त्यकथाभन्दा अलग ढङ्गले लेख्ने प्रयत्न गर्नु, अरिस्टोटलले इतिहासलाई दार्शनिक चिन्तनका रूपमा लिनु, मध्यकालमा इतिहासलाई धर्मसँग गांसेर अध्ययन र परिभाषा गर्नु,
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.