Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : योगमाया


सत्यनिष्ठा र समतामूलक समाजको सपनाका लागि अनौठो क्रान्ति गर्ने योगमायाको देन मानव सभ्यताको स्मृतिमा अमीट रहेको छ।

Ans : नवौँ अनुच्छेदमा
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)खण्ड ‘क‘ मा दिइएका शब्दहरूको अर्थ खण्ड ‘ख‘ मा दिइएको छ, ती अर्थहरु चिनेर जोडा मिलाउनुहोस्:
2.)दिइएको अनेकार्थी शब्दहरूको एकभन्दा बढी अर्थ लेख्नुहोस्:
3.)दिइएका पदावलीलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्:
4.)चिठीमा कतिओटा अनुच्छेद रहेको छन् ?
5.)चिठीको आदि मध्य र अन्त्य भाग्म कस्ता विशेषवस्तु छन् ?
6.)पूर्णविक्रमले सुरुका दुईतीन वर्ष बिदेशमा कसरी बिताए ?
7.)पूर्णविक्रम कस्तो सपना बोकेर विदेश गएका थिए?
8.)चिठीमा के कस्त अङ्गहरु हुन्छन्, लेख्नुहोस् ।
9.)‘ अहिले म सम्झन्छु….. सार्थक बनाउँछु ‘ चिठीको अंश पढी दिइएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्: (क) नेपालको जलराशिमा‌ कस्तो समर्थ्य रहेको छ?
10.)हाम्रो देशको विकासले गति लिन नसक्नुको कारण के हो?