Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : योगमाया


पाठको चौथो अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् : (क) योगमायाले कुटी बनाएका ठाउँहरूको नाम लेख्नुहोस्।

Ans : योगमायाले कुटी बनाएका ठाउँहरूको नाम मझुवाबेँसी, उफ्रौलीटार र इर्खुवापारिको गौडिनी हुन् ।
    Did you find this answer useful? Then to view other answers easily.


Random topics

1.)दिइएका पदावलीलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्:
2.)चिठीमा कतिओटा अनुच्छेद रहेको छन् ?
3.)चिठीको आदि मध्य र अन्त्य भाग्म कस्ता विशेषवस्तु छन् ?
4.)पूर्णविक्रमले सुरुका दुईतीन वर्ष बिदेशमा कसरी बिताए ?
5.)पूर्णविक्रम कस्तो सपना बोकेर विदेश गएका थिए?
6.)चिठीमा के कस्त अङ्गहरु हुन्छन्, लेख्नुहोस् ।
7.)‘ अहिले म सम्झन्छु….. सार्थक बनाउँछु ‘ चिठीको अंश पढी दिइएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्: (क) नेपालको जलराशिमा‌ कस्तो समर्थ्य रहेको छ?
8.)हाम्रो देशको विकासले गति लिन नसक्नुको कारण के हो?
9.)प्रदेशमा सिकेको सिपले कसरी देश विकास गर्न सकिन्छ?
10.) देश विकासको मूल मन्त्र के रहेछ?