Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : योगमाया


तत्कालिन समाजले आफ्नो विचारलाई अस्वीकार गरेपछि उनले कसरी बिद्रोह गरिन् ?

Ans : तत्कालीन समाजले आफ्नो विचारलाई अस्वीकार गरेपछि उनले सामूहिक जलसमाधि लिएर विद्रोह गरिन्।
    Did you find this answer useful? Then to view other answers easily.