Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : Account


Give the meaning of journal.

Ans : Journal voucher is the primary record of financial transactions. Every financial transaction of government offices is first recorded in a journal voucher using the principle of double entry system of accounting.
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)(२) हामीले हाम्रा पुर्खाको गौरव कसरी सक्छौं?
2.) ‘सागर तरी संसारभरी वीस गोर्खा रगत बग्यो‘। यस कथनको तात्पर्य के हो?
3.)दिएका कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्: (१). नेपालीहरूको कस्तो पौरखाले नेपालको रचना भएको हो?
4.)(२). कवितांशका आधारमा हाम्रा वीर पुर्खाको गौरव गाथाको वर्णन गर्नुहोस्?
5.)‘वीर पुर्खा’ कविताको चौथो श्लोकलाई मुख्य आधार बनाई दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्:१) नेपालीहरूको विरता कसरी गुन्जिएको छ?
6.)(२) चन्द्रसूर्य ध्यजामा कस्तो गौरव अङ्कित छ ?
7.)दिइएको कवितांशको व्याख्या गर्नुहोस्: गरुडको झैं वेग तिम्रो कुन आकाशले बांध्ने सक्यो पौरखले रच्यौ नेपाल। पहाड तराई जुट्न सकियो।
8.)दिइएका बुंदाका आधारमा विर पुर्खा कविताको समीक्षात्मक टिप्पणी गर्नुहोस्: (१) पुर्खाको विजय यात्रालाई पहाड र खोलले छेक्न तथा आंधीले रोक्न नसकेको (२) आकाशमा स्वच्छन्द उड्ने गरूडको जस्तो वेग (३) पौरखी पुर्खाले तराई पहाड र हिमाललाई जोडेर नेपाल बनाएका (४)
9.)दिइएको अनुच्छेद पढी मुख्य मुख्य बुंदाहरु टिप्नुहोस्:
10.)दिएका शव्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस्: