Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : Account


What is General journal voucher?

Ans : The voucher which is prepared to record the payment of expenditure after purchase of office material and services are known as general journal voucher. It is very simple and common.


Random topics

1.) ‘सागर तरी संसारभरी वीस गोर्खा रगत बग्यो‘। यस कथनको तात्पर्य के हो?
2.)दिएका कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्: (१). नेपालीहरूको कस्तो पौरखाले नेपालको रचना भएको हो?
3.)(२). कवितांशका आधारमा हाम्रा वीर पुर्खाको गौरव गाथाको वर्णन गर्नुहोस्?
4.)‘वीर पुर्खा’ कविताको चौथो श्लोकलाई मुख्य आधार बनाई दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्:१) नेपालीहरूको विरता कसरी गुन्जिएको छ?
5.)(२) चन्द्रसूर्य ध्यजामा कस्तो गौरव अङ्कित छ ?
6.)दिइएको कवितांशको व्याख्या गर्नुहोस्: गरुडको झैं वेग तिम्रो कुन आकाशले बांध्ने सक्यो पौरखले रच्यौ नेपाल। पहाड तराई जुट्न सकियो।
7.)दिइएका बुंदाका आधारमा विर पुर्खा कविताको समीक्षात्मक टिप्पणी गर्नुहोस्: (१) पुर्खाको विजय यात्रालाई पहाड र खोलले छेक्न तथा आंधीले रोक्न नसकेको (२) आकाशमा स्वच्छन्द उड्ने गरूडको जस्तो वेग (३) पौरखी पुर्खाले तराई पहाड र हिमाललाई जोडेर नेपाल बनाएका (४)
8.)दिइएको अनुच्छेद पढी मुख्य मुख्य बुंदाहरु टिप्नुहोस्:
9.)दिएका शव्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस्:
10.)दिइएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्: