Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : वीर पुर्खा


दिइएका शब्दसंग मिल्ने अनुप्रासयुहोस:

Ans : आंधी – गादी खोला – होला धारा – भारा रगत – फगत यात्रा – मात्रा बेग – मेघ तराई – पराई माटो – राँटो गौरव – सौरभ
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)ङ. कथाका आदि, मध्य र अन्त्यका मुख्यमुख्य घटना टिपोट गर्नुहोस्?
2.)गाउँको माया’ कथामा संवादका क्रममा अन्य भाषाबाट आएका केही वाक्यहरू पनि छन् छलफल गरी ती वाक्यहरुको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस्: (क) जब उत्तर गए रण पे तो पिछे हटना क्यो?
3.)(ख) “गाई चरवाहा टुअर-टापर ,भैस चरवाहा चोर। बकरी चरवाहा छिनर-छानर,ताके चार ओर ।“
4.)‘जमाना थियो … उनीहरूसँग मिसिन्थे‘ कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको सङक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्: (क) ‘म‘ पात्रलाई पढाउनुपर्छ भनी उत्साह भर्ने को थिए?
5.)(ख) परिछनको नियति कसरी पुस्तान्तरण भएको हो?
6.)(ग) यस अनुच्छेदमा प्रयुक्त लोकगीतको अँशले दिने विचारप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस्?
7.)(घ) ‘म‘ पात्रले परिछनलगायतका बालदौँतरीसँग सम्बन्ध सुधार्न के के गर्यो होला?
8.)(ङ) यस अनुच्छेदको मुख्य सन्देश के हो?
9.)‘खोलाले रुवायो‘ भन्ने कुरामा मत्र गर्दा कसरी अन्याय हुन्छ?
10.)‘म‘ पात्रका खोलासँगका बालअनुभूति कस्ता छन् ?